Har ni en Co-Driver i era fordon? - Aa!

May 11, 2023

För oss innebär hållbara och klimatsmarta transporter inte bara att vi elektrifierar, vi behöver även aktivt arbeta med att minska utsläppen för den delen av fordonsflottan som ännu inte elektrifierats.
En del i det är att vi har som mål att alltid tanka förnybart bränsle, en annan del är att vi nu valt att investera i ett system som heter Co-Driver från AddSecure Smart Transport. 🍀
Via en skärm i fordonen får våra chaufförer en direkt återkoppling av bland annat tomgångskörning, utrullning och bortbromsad energi.
Det sparar inte bara bränsle utan minskar även slitage på däck och bromsar.
Utöver miljöaspekterna så hjälper systemet chaufförerna att följa kör- och vilotidslagstiftningen vilket annars kan vara både komplicerat och plottrigt via den digitala färdskrivaren som finns i fordonen. Allt annat är ologiskt!