400 bostadslösa robotar fick ett tillfälligt hem (så att kundens produktion slapp ett tillfälligt stopp).

Förra året var en av AA Logistisks kunder i full gång med att ta fram ett innovativt system. Detta är ett av Sveriges största industriföretag, men på grund av den situation som rått de senaste åren var deras lagringsmöjligheter mycket begränsade.
När de hörde av sig till oss var de nära ett kritiskt skede: ”Vi kommer snart att ha mellan 1000 och 5 000 kvadratmetergods som vi inte kan ställa någonstans. Kan ni hjälpa oss?”

 – Vi älskar sådana här utmaningar, berättar Åsa Granlund, VD på AA Logistik.
För att inte produktionen skulle stanna upp behövde vi snabbt hitta ett mellanlager för att ge de här bostadslösa robotar ett hem. Annars skulle vår kund inte kunna färdigställa systemen till sin slutkund.

Viktigt att hitta en hållbar lösning
Det fanns fler utmaningar än tidsfaktorn.

– Varje robot var fyra kvadratmeter, så vi behövde en speciell lagerlokal. Dessutom ville vi hitta en lokal nära kundens produktionslina, för att hålla varje transport så kort som möjligt.
Det är viktigt för oss, vi försöker alltid hitta en hållbar lösning. 
Tack vare ett bra kontaktnät med fastighetsägare kunde vi få tag i en lämplig lokal på 4 000 kvadratmeter.

En lyckad logistik inom en vecka
För att trygga kunden kommer Åsa ihåg hur snabbt alla leverantörer och medarbetare ställde upp.

– På bara sju dagar hade vi fyllt upp 4 000 kvadratmeter med gods på en yta vi inte hade sedan tidigare. Vi är tacksammaför att en av våra fastighetsleverantörer kunde ordna en lokal, att vi fick fram trucklösningar på kort tid och kunde frigöra personal som skulle jobba med detta.

 Målet var att ge kunden ett jämt flöde av robotar och annat gods.

– De kunde tömma ut sitt eget lager, mellanlagra hos oss för att sedan ta hem det igen till sig utan att förlora någon produktionstid, berättar Åsa.
På så sätt hjälpte vi kunden väldigt mycket i den logistiska processen.

 Från rätt plattform kan man ta sig an specialprojekt
Åsa påpekar att många kunder vant sig vid att AA Logistik löser allt.

­ – Ingenting är omöjligt för oss, säger hon. Dels för att vi har det mesta på plats, vi har en bra plattform med smidiga beställnings rutiner och en kundportal där alla kunder har full kontroll av sin logistik.
Vi har även ett eget fastighetsbestånd med olika lagerlösningar, men ibland dyker det upp specialprojekt som detta då vi behöver hitta en extern lokal snabbt.
Kärnan i vår verksamhet är att hjälpa alla kunder med den vardagliga logistiken, även när den har extra stora utmaningar.

 Själva transportbeställningen skedde som vanligt, så fort en ny robot behövdes la kunden den i sin varukorg.
Sedan skötte AA Logistik resten.

– I vår kundportal finns allt tillgängligt och lättöverskådligt, och varje beställning går jättesmidigt, berättar Åsa. Allt loggas automatiskt, kunden kan följa varje transport och ser tydligt sitt eget lagersaldo.
Det är precis som att mellanlagret är deras eget.

Som logistikföretag måste man ibland tänka utanför boxen, avslutar Åsa Granlund.

– Lyckad logistik handlar om mer än transporter. Det är viktigt att hela tiden sätta sig in i kundens affär. Därför har vi mellanlager som en tjänst, då vi vet att det kan lösa affärskritiska behov.