Miljö

Vår största miljöpåverkan är utan tvekan vår transportverksamhet. Vi har valt att fokusera på tre områden för att minimera vår miljöpåverkan:

Vi satsar på alternativa bränslen. Vårt mål är att alltid ligga i framkant vad gäller val av drivmedel. I dagsläget har de flesta fordon Euro 6 motorer och tankas med HVO, men det bara början. Det här bidrar till att minska emissionerna betydligt. Detta kräver en genomtänkt investeringsstrategi för fordon och modet att inte alltid sätta kortsiktig vinst i första rummet.

Vi följer gällande hastighetsbegränsningar. Förutom att det förbättrar trafiksäkerheten så jobbar alla fordon mer energisnålt vid lägre hastigheter. Det är aldrig okej att köra för fort för att ”hinna” fram i tid!

Vi minimerar bränsleförbrukningen.  Fyllnadsgraden i våra transporter (hos oss och generellt) är en väldigt viktig faktor. Även om bränsleförbrukningen ökar när ekipaget blir tyngre så står detta inte alls i relation till att fler bilar används för att transportera samma mängd gods. Därför är vår trafikledning nyckeln till att minimera förbrukning per transporterad godsvolym.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår