Integritetspolicy

Information till kund- och leverantörs- samt övriga intressentkontakter (”fysiska”)
Denna Integritetspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, e-post, webbsida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss på AA Logistik. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.


Personuppgifter

När du beställer en transport, packning, lagring eller annan tjänst via till exempel telefon, e-post, internetbokning eller på annat sätt, kommer dina personuppgifter att samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsinformation.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av AA Logistiks tjänster.

Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser så sparas personuppgifter i det fall det förekommer så länge som bokföringslagen säger det.

Kontakt

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter maila till info@aalogistik.se
Obs! Var tydlig med att ange vilken företag/organisation du representerar/representerat vid kontakt med oss.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår